Byggeprosessen

Å bygge sitt eget hus er en spennende og lærerik reise, og det tar sin tid. Om du velger bolig fra vår nettside, eller får kundetilpasset en bolig sammen med en arkitekt, er det mange beslutninger som skal tas før målet er nådd.

Tomt
Tomten er en viktig del for å forstå forutsetningene for ditt framtidig bygg. Med en nøye gjennomgang av tomten blir det lettere å bestemme valg av hustype og plassering av boligen på tomten. Vi hjelper deg med tomteanalyse og valgmuligheter. Dette for å forsikre oss om at vi får den beste løsningen for deg og din familie.

Ideer, behov og forutsetninger
Hvilke ønsker og drømmer har du om ditt hus? Hvilke forutsetninger finnes for å oppnå de? Hva er din høyeste prioritet, og hva kan velges bort hvis budsjettet ikke holder mål? Tenk gjennom og skriv ned hvilke aktiviteter og behov din familie har. Tenk også på hvor mye aktivitetene krever, og hvor stort hus du/dere ønsker. 

Reguleringsbestemmelser
Reguleringsbestemmelser er bestemmelser som gjelder på det aktuelle området eller tomten. Disse avgjør vilkårene for boliger som kan oppføres. Bestemmelsene kan ha grenseverdier for byggehøyder, takvinkel, størrelser, antall etasjer, etc. Vi hjelper deg med å finne ut hva som gjelder for din tomt. Det er også mulighet for deg og gå inn på kommunens nettside, kart. 

Vestvågøy kommune

Vågan kommune

Skisser og byggeavtale
Om det velges et ferdig tegnet hus, eller om du ønsker å tegne et hus fra starten sammen med oss, så må det ofte lages en del skisser. Før vi påbegynner arkitektrevisjoner eller skissetegninger, skriver vi en byggeavtale med deg. Denne avtalen vil gi deg muligheten til å starte en boligvurderingsprosess hvor vi lager tegninger og plankart uten at du i denne fasen er bundet av en boligleveranseavtale. 

Pristilbud
Når huset er ferdig tegnet og du har valgt diverse produkter i huset, gir vi deg et pristilbud. Pristilbudet vil inneholde en spesifikk oversikt over de leveransene som inngår i boligtilbudet. 

Boligkontrakt
Når det er kommet frem til enighet i prosjektet, skrives kontrakten. Vi avtaler dato for oppstart, byggetid og ferdigdato. Vi planlegger hele bygget, bruken av underentreprenører, bestilling av materialer og leveranser og oppretter en framdriftsplan. Vi har forsikret boligen i byggetiden, og påser at sikkerhet og arbeidsmiljø følges i henhold til loven. 

Byggesøknad 
Når huset er tegnet og endret slik du ønsker det, kan vi påta oss søker funksjonen å sende inn byggesøknad til kommunen. En enkel ettrinns byggesøknad tar ca. 4-6 uker fra nabovarsel blir sendt ut til byggetillatelse blir gitt.  

Produktvalg
Vi organiserer alle dine valg av produkter (gulv, fliser etc.) i et romskjema før byggingen starter. De fleste valg vil byggherren få gitte tidsfrister på å avgjøre.

Overlevering  
Før du flytter inn, gjennomfører vi en overlevering av bygget. Vi skriver en overtakelsesprotokoll. Hvis det synliggjøres feil eller mangler, noteres dette i protokollen. Utbedring skal utføres umiddelbart etter gjennomgangen. Vi strever alltid etter å være fri for feil og mangler under overleveringen.  

1 års befaring  
Ett år etter innflytting vil vi ta kontakt for avtale om gjennomgang av huset. Det skrives protokoll fra 1 års befaringen, og ved eventuelle feil eller mangler, rettes disse opp umiddelbart etter befaringen.